Polonica D.Com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna:

Otrzymaliśmy wsparcie na podstawie umowy o dofinasowanie projektu nr POPW.01.05.00-26-0059/20-00 w ramach działania 1.5 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Kwota dofinansowania 114.015,30

Blachodachówki Kielce