Program Lojalnościowy “Karta Dekarza”

Firma POLONICA D. COM Sp. z o. o. S. K. A zachęca do udziału w Programie Lojalnościowym “Karta Dekarza”, którego jest organizatorem.

Program Lojalnościowy dedykowany jest jest dekarzom i ekipom dekarskim. Jego celem jest nawiązanie długofalowej współpracy, z której korzyści czerpać będą zarówno Uczestnicy jak i Organizator.

Zasady przyznawania punktów

Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres Organizatora: marketing@polonica.com.pl.

Po poprawnym wypełnieniu formularza zostaje założona ”Karta Dekarza”. Karta jest przyznawana w trzech egzemplarzach.

Punkty przyznawane są za zakupy produktów z asortymentu sprzedażowego firmy Polonica D.com.

Przystępując do Programu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Programu Lojalnościowego “Karta Dekarza“ prowadzonego przez firmę Polonica D.com Sp. z o.o. S.K.A.

Pełna treść regulaminu dostępna jest w siedzibie organizatora pod adresem: ul. Ściegiennego 266, 25-115 Kielce oraz na stronie www.polonica.com.pl

Zasady uczestnictwa
  1. Każde wydane 100 zł netto = 2 pkt.
  2. Dekarz może użyczyć karty swojemu klientowi. Punkty za dokonany przez klienta zakup sumują się na koncie dekarza.
  3. Właściciel Karty Dekarza otrzymuje możliwość uzyskania punktów poprzez dokonanie zakupów za okazaniem Karty.
  4. O przyznawaniu Nagród decydować będzie wielkość zakupów dokonywanych w punktach sprzedaży Polonica D.com Sp. z o.o. S.K.A.
  5. Punkty zliczane są na podstawie faktur zakupu wg zasady: 100 zł netto = 2 punkty.
  6. Właściciel Karty może uzyskać informacje o stanie swojego konta punktowego pod numerem telefonu 667-669-939.
  7. Właściciel Karty uzyskuje prawo do nagrody jeżeli uzyska ilość punktów odpowiednią wartości wybranej nagrody.
  8. Punkty za odebrane nagrody będą ujmowane z konta punktowego właściciela Karty Dekarza.
  9. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
  10. Nagrody zostaną przekazane bezpośrednio do rąk Dekarza za pośrednictwem Reprezentanta firmy Polonica D.com Sp. z o.o. S.K.A. w miejscu i czasie ustalonym przez obydwie strony.