Dachówki

  • DACHÓWKI

    Dachówki ceramiczne i cementowe to pokrycia dachowe z najdłuższą tradycją w budownictwie – stosowane są od stuleci (na budynkach mieszkalnych, w obiektach użyteczności publicznej, obiektach sakralnych, zabytkowych) i wciąż nie wychodzą z mody. Dzieje się tak dzięki ich wyjątkowym zaletom materiałowym, montażowym oraz estetycznym…