INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kielce, 03.11.2017

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA WYBORU
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 03.11.2017 zamawiający: POLONICA D.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na „Przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020.

W wyniku dokonanej analizy ofert najkorzystniejsza okazała się oferta firmy PR Consultants Witold Obarski.
Dziękujemy za wszystkie  złożone oferty.